Ugirls尤果网T036尤果网嫩模Amanda等五位女神联手私房内衣完美斗艳诱惑写真65P尤果网

Ugirls尤果网T036尤果网嫩模Amanda等五位女神联手私房内衣完美斗艳诱惑写真65P尤果网

 佐以酒芩者,清其风热也。有用熏法者,有用洗法者,有用药坐者,无非枯痔止血之品也。

故用当归、川芎、芍药、熟地四物以养血,而又用人参、白术、茯苓、甘草以养气也。此物匪惟可以救急,曾有回生起死者。

或较形气、病气而攻补兼施,此在人之妙用,初不必泥也。且俞、扁、淳、华,上世神良之医也,未闻用人肉以治疾,而闵损、曾参之孝,亦未尝割股,所以来要名之行者,藏器其作之矣。

虽然,治此证者,必使断盐,方能取效;断盐有二妙,一则淡能渗利,一则无咸不作石也。 故在表则表热,在里则里热,附骨则骨蒸壮热,久蒸则肌肉消瘦。

叙曰∶情志过极,非药可愈,须以情胜。乃葱白者,所以引肾气上通于耳也。

脬气不滞,则淋沥愈矣。 痘已出而复隐,其势甚危者,此方主之。

Leave a Reply